Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Znaczenie celów osobistych w motywowaniu do pracy – Jak je określać i realizować?

16 stycznia, 2024

Motywacja w pracy to podstawa do tego, aby dobry pracownik czuł, że jego zajęcie, które wykonuje, ma duże znaczenie nie tylko dla środowiska, w jakim się znalazł, ale przede wszystkim, iż każde wykonane zadanie przynosi mu coraz większą satysfakcję i chęć do działania.

Z punktu widzenia pracodawcy, motywacja jego współpracowników powinna być jedną z prymarnych kwestii, mających niebagatelny wpływ na wizerunek oraz funkcjonowanie firmy. Poczucie akceptacji, stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera w trakcie wykonywania obowiązków – wszystkie te czynniki wpływają na to, że warunki, w jakich podejmują pracę, stają się ważne nie tylko ze względów finansowych. Wysokie wynagrodzenie niewątpliwie napędza podwładnych do podejmowania dotychczasowych, a także nowych działań, zwiększając ich efektywność, lecz nie jest to jedyny czynnik mający wpływ na zachowanie ludzi w miejscu pracy. Co jest zatem dodatkową podstawą motywacji?

Czym jest motywacja w pracy?

Motywacja w pracy to te elementy związane z realizowaniem stojących przed nami zadań, które nie zachęcają pracujących do zmiany pracy, lecz sprawiają, że traktują oni powierzone obowiązki z pełnym zaangażowaniem, jak również szacunkiem. Kwestia właściwych warunków oraz dbanie o to, aby dobra atmosfera w pracy panowała wśród członków zespołu, to obecnie podstawa na rynku pracy. Zwykle odpowiednia motywacja do pracy stanowi klucz do tego, aby firma posiadała możliwość rozwoju oraz wdrażania nowych projektów, które będą miały szanse na to, żeby odpowiednio prosperować. Zgrana, pełna i całościowa współpraca motywuje do podejmowania decyzji, sprzyjających Twojej firmie. Ponadto jeżeli pracodawca okazuje pracownikom szacunek, osoba doceniana ma szansę na to, by w pełni „rozwinąć skrzydła” i postawić na rozwój osobisty. A czy Ty wiesz, w jaki sposób motywować pracowników do tego, aby wykorzystywali jak najwięcej swojego twórczego potencjału do realizowania powierzonych zadań i wykonywania pracy?

Dlaczego warto zadbać o to, co motywuje pracowników?

Pracownik zwykle poświęca około ośmiu godzin na dobę, będąc w pracy lub powierzając jej swoje zaangażowanie oraz uwagę. Motywowanie pracowników, niezależnie od tego, czy pracodawca oferuje możliwość pracy zdalnej, czy w danej firmie szereg obowiązków podejmuje się stacjonarnie, dotyczy nie tylko wspólnej pracy, lecz również takiego połączenia jej z życiem prywatnym, by zachować work-life balance. Co to oznacza? Jeżeli Twój pracownik będzie pozostawał w ciągłym poczuciu niepewności oraz strachu o stabilizację zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia, albo będzie czuł się wyeksploatowany nadmiarem zbyt trudnych obowiązków, wówczas nie będzie na niego działała motywacja pozytywna, lecz negatywna. Jak zmotywować pracownika w pozytywny sposób? Podpowiadamy!

Motywacja pracowników – czynniki motywujące do pracy

Motywacja w pracy powinna mieć wyłącznie formę pozytywną, a więc taką, która przynosi owocne rezultaty bez wprowadzania pracownika w stan psychiczny, polegający na tym, że szybciej wywiązuje się z powierzonych zadań tylko dlatego, że boi się różnych kwestii. Motywować współpracowników należy sukcesywnie, dostarczając im możliwość nabywania nowych umiejętności, nie zaś zastraszać negatywnymi konsekwencjami. Do czynników, najefektywniej służącym pracownikom, by konsekwentnie zdobywali rynek pracy, zaliczamy m.in.:
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę na czas nieokreślony,
 • możliwość awansu i wspinania się po szczeblach kariery m.in. poprzez uczenie się tego, czym są nowe umiejętności (nowe formy rozwoju osobistego oraz zawodowego),
 • możliwość wykazania się kreatywnością w trakcie podejmowania wyzwań – motywacja do pracy zwiększa się wówczas, gdy staż pracy opiera się nie tylko na przepracowanych latach, ale także na tym, że lepiej wyszkolony współpracownik może wdrażać swoje pomysły do powierzonych działań,
 • dodatkowe benefity (pakiety medyczne, sportowe, bony zakupowe, sprzęt służbowy przeznaczony do użytku prywatnego, dofinansowanie do szkolenia w wybranej dziedzinie np. w nauce języków obcych, wyjazdy integracyjne, posiłki pracownicze itp.),
 • osiąganie wspólnego celu – patrzenie pracodawcy oraz pracownika w tym samym kierunku, obranie i realizowanie wspólnych celów w Twojej firmie pomaga poprawić jakość wykonywanych zadań oraz warunków pracy. Pracodawca może zaproponować pracownikowi zespołowe korzystanie z programów lojalnościowych, które zespalają wzajemne oddziaływania na rzecz podjęcia kolektywnych kroków, otwartych na poszerzanie połączonych możliwości i planów.
 • rosnący prestiż firmy – motywację pracowników wzmacnia mocna pozycja firmy na rynku. Zwłaszcza wśród ludzi młodych ważny aspekt stanowi fakt, by na forum publicznym pojawiały się przychylne opinie dotyczące ich miejsca pracy, co wzmacnia poczucie integralności ze społeczeństwem pracowniczym.

Wewnętrzna i zewnętrzna motywacja pracownika do zadań

Biorąc pod uwagę, jakie czynniki motywują nas do pracy, wyróżniamy dwa typy motywacji, od których zależy to, z jakim nastawieniem będziemy podchodzili do oczekujących nas zadań. Możliwość wykonania zadania z pełnym zaangażowaniem pracownika umożliwiają dwa typy motywacji, a są nimi:
 • wewnętrzna – to motywacja do pracy, która wynika z podejścia zatrudnionego do samego siebie, dostrzeżenia mocnych stron i zauważenia, że jego praca stanowi wymierną wartość w jego życiu. W dużym uproszczeniu – jeżeli pracownicy posiadają dobre warunki pracy, wówczas ich potrzeby oraz czynniki składające się na motywację do pracy, są postrzegane jako motywujące pozytywnie.
 • zewnętrzna – rozwój zawodowy nie będzie miał miejsca, jeśli pracownik odczuje brak motywacji zewnętrznej, na którą składają się wszystkie te czynniki, sprawiające, że pracownicy wchodzą we wzajemne interakcje niezależnie od tego, czy obowiązki spełniają stacjonarnie, czy zdalnie. Motywacją zewnętrzną dla osób zatrudnionych okazuje się także rozwój pracowników, w który inwestuje pracodawca, dostrzegając ich indywidualne kompetencje, dodatkowe predyspozycje oraz możliwości, jak również talenty. Za taki krok można uznać wysyłanie pracownika na specjalne kursy za obopólną zgodą i odpowiednio zdeterminowaną motywacją do dalszego, wspólnego działania.

Atmosfera w miejscu pracy – jak motywować pracowników?

Nie mniejsze znaczenie w motywacji ma fakt, żeby pracodawcy zadbali nie tylko o szkolenia w firmie, czy takie prymarne potrzeby, jak odpowiednia temperatura w miejscu, gdzie przebywają jego pracownicy. Pracodawca powinien także zwrócić uwagę na atmosferę panującą wśród współpracowników, aby mogli oni w skupić się w pełni na serii powierzonych zadań. Zachęta do pracy bazująca na właściwym feedbacku, a więc informacji zwrotnej, powinna opierać się również na:
 • wzajemnym zaufaniu przełożonego oraz jego podopiecznych,
 • otwartej komunikacji, płynnie przebiegającej w obie strony,
 • klarownym, rzetelnym rozwiązywaniu konfliktów,
 • przejrzystych zasadach obowiązujących wszystkich, bez względu na zajmowane stanowiska,
 • możliwości nieskrępowanego wyrażania szczerych opinii,
 • sprawiedliwym traktowaniu każdego z podwładnych.
Reasumując kwestie związane z motywacją, należy rzec, że nic nie zadziała tak dobrze w Twojej firmie, jak motywacja pozytywna, która utwierdzi Twoich współpracowników w przekonaniu, że ich działania są nie tylko dostrzegalne, ważne oraz potrzebne, ale przede wszystkim doceniane. Pozytywna motywacja do pracy pojawia się wtedy, kiedy obie strony – zatrudniający, jak i zatrudniony– rozwijają rynek pracy za pomocą wykorzystywania prymarnych wartości: wzajemnego zaufania, szacunku, wsparcia oraz przekazywania właściwego feedbacku, a więc informacji zwrotnej, definiującej wykonane dotychczas zadania, jak również opinie i sugestie, dotyczące bieżącej pracy. Będąc pracodawcą, dodatkowe benefity wynikające z produktywnych działań Twoich podopiecznych, uzyskasz i zauważysz wówczas, gdy będziesz miał świadomość tego, że oni czują się spełnieni we właściwym miejscu i właściwym czasie.