Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Strategia rozwoju firmy – jak ją przygotować?

07 lutego, 2024

Wielu z nas gustuje w nieskrępowanej, wolnej wizji życia pozbawionej: ścisłych reguł, oczekujących powinności, podejmowania niepożądanych czy niewygodnych kroków oraz działań. Chcielibyśmy mieć na co dzień całkowitą wolność wyboru w tym, czego i w jaki sposób doświadczamy, bez odczuwania konieczności wykonywania kłopotliwych oraz niekomfortowych przedsięwzięć, a także decyzji. Każdy chciałby móc w pełni skorzystać z jak największej ilości przywilejów, które niesie swoboda niezobowiązujących czynności, jednakże czy posiadanie tzw. „wolnej ręki” w każdej dziedzinie życia prowadziłoby do właściwych rezultatów? Z punktu rozwoju przedsiębiorstwa taka zasada okazuje się być korzystna, lecz do pewnego stopnia. Dlaczego? Strategia rozwoju firmy zwykle zakłada zarządzanie strategiczne, w którym istnieje określony podział zadań oraz obowiązków dla każdego członka organizacji, mający na celu podjęcie wieloaspektowego postępowania, zmierzającego do osiągania oczekiwanych rezultatów, sprzyjających wszelkim kierunkom sukcesywnego rozwoju firmy. Czy w takim wypadku powinniśmy zapomnieć o swobodnych krokach? Wcale nie! Strategia rozwoju firmy zakłada konkretne działania, ale wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, opartych na zasadzie autonomicznych kroków, podejmowanych przez pracowników, jest niezwykle ważne z perspektywy rozwoju firmy. Właściwie przygotowany plan działania pozwala na doskonałe poznanie tego, czym są cele strategiczne oraz ich osiągnięcie, łącząc jednocześnie niezależne zadania pracowników ze sposobami realizacji celów biznesowych Twojej firmy. Na czym polega strategia rozwoju firmy i jak ją przygotować? Przekonajmy się!

Strategia rozwoju firmy w funkcjonowaniu Twojej firmy

Nie istnieje jedna sprawdzona, opisana i wyłożona przez wybitnych mówców, strategia rozwoju firmy, która pasowałaby do każdego przedsiębiorstwa, jednocześnie okazując się być uniwersalną dla wszystkich. Tak samo, jak każdy człowiek jest do siebie zarówno podobny, jak i od siebie również ewidentnie różny, analogicznie możemy wypowiedzieć się o strategii rozwoju naszego biznesu. Będzie on posiadał punkty wspólne z innymi przedsięwzięciami, ale będzie wymagał też zindywidualizowanego podejścia. Z tego artykułu dowiesz się, na czym skupić prymarne działania tak, aby kierunek strategii rozwoju Twojej firmy obrał właściwe tory przy uwzględnieniu zasady „złotego środka”. Polega on na zachowaniu ogólnie przyjętych zasad z poszanowaniem innowacyjnych rozwiązań oraz utrzymaniu autonomii zadań pracowników.

Dlaczego strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest tak ważna?

Czym jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa? Dlaczego stanowi tak nieodłączny i istotny trzon progresu w Twojej firmie? Wytłumaczmy to najprościej, jak tylko możliwe. Strategia rozwoju firmy opiera się na planowaniu, utrzymywaniu, regulowaniu, sprawdzaniu, a przede wszystkim podejmowaniu takich przedsięwzięć w firmie, które będą usystematyzowane, jasno sprecyzowane oraz możliwe do zrealizowania dla wszystkich członków Twojego zespołu. Wyobraź sobie sytuację, w której codziennie podejmujesz jakiekolwiek aktywności bez żadnego zastanowienia, przygotowania, ani planowania czasowego – wydaje się to być niemożliwe, aby miało szansę przynieść pozytywne efekty, prawda? I słusznie! Działania podejmowane w chaosie, bez przemyślenia, zaangażowania i określenia tego, jaki jest ich główny kierunek, zwykle okazują się być bezowocnym, przysłowiowym „błądzeniem we mgle”. W tym momencie kończy się korzystanie z pełnej swobody – dlaczego? Gdyż pełna autonomia firmy powinna bazować na umiejętnym tworzeniu planu działania. Jaka powinna być strategia rozwoju firmy, aby pozyskać nowych klientów, zapewnić zwiększenie sprzedaży, a przede wszystkim zagwarantować rozwój przedsiębiorstwa? Odpowiadamy!

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oparta na rozwadze

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, mając na względzie jego dynamikę, musi przede wszystkim opierać się na rozważnym, przemyślanym postępowaniu. Nie wystarczy zadbać o nasze przedsiębiorstwo wyłącznie od środka. Zanim przejdziemy do tego, co możemy uczynić w ramach prowadzenia firmy, aby podejmowane przez nią strategie okazały się skuteczne, należy dokonać pewnych analiz zewnętrznych. Jakich? Przystępując do tworzenia strategii penetracji rynku, czyli obrazowo oraz w skrócie rzecz ujmując, do poznania potrzeb swoich klientów, a także kroków konkurencji na polu, aby zaspokoić najistotniejsze zapotrzebowania na rynku produktów, należy mieć na względzie, że wszystkie podejmowane działania mają zmierzać do poprawy funkcjonowania naszej firmy oraz skuteczniejszego dysponowania jej zasobami. Nad czym należy się pochylić, aby prowadzone strategie przynosiły oczekiwane rezultaty?

Strategia penetracji rynku, czyli jak zachować przewagę konkurencyjną

Strategie firm aktualnie dominujących na rynku, zakładają, że można wszelkie proponowane produkty sprzedać z większą efektywnością niż robi to konkurencja. Aby nasze przedsiębiorstwo miało realne szanse na to, by zaistnieć i rozwinąć przysłowiowe skrzydła, musimy mieć na względzie podejmowanie dwóch typów analiz:
  • analiza działań konkurencji – gdy podejmujesz ten krok, łatwiej jest dostrzec zarówno mocne, jak i słabe strony zarówno w działaniu własnego przedsiębiorstwa, jak i konkurenta. Odkrywanie metod sprzedażowych, z których korzystają inni w swoich przedsiębiorstwach, pozwala dostrzec realne zagrożenia dla strategii rozwoju naszej firmy. Jeżeli jesteśmy w stanie dokonać analizy rynku na przykładzie działań konkurencji, to możemy przyjąć właściwy kierunek dla naszego biznesu, w przyszłości podejmując niezbędne kroki, by działania innych przedsiębiorców stały się dla nas inspiracją do osiągnięcia własnych sukcesów, ale także nauką niezbędną do unikania konkretnych błędów.
  • analiza działań Twoich klientów – ogólna strategia firmy powinna zawsze zakładać kompleksowe spojrzenie na działania klientów. W ten sposób jesteśmy w stanie rozwijać swój biznes pod odpowiednim kątem i ulepszać usługi swojej firmy, mając na względzie realne potrzeby naszych klientów, nie tylko z uwagi na ich teraźniejsze zapotrzebowania, lecz analizować także działania, które mogą podjąć w przyszłości. Analiza działań i potrzeb Twoich klientów umożliwia nie tylko zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku, ale także pozwala na budowanie jakości Twojej marki, jak też zaufania do nowych produktów oraz działania, które oferujesz w swojej branży.

Przewaga strategiczna oparta na odpowiednim gospodarowaniu czasem

Poniżej znajdziesz kwestie, które będą niezbędne do tego, aby obrane przez Ciebie i Twój zespół strategie funkcjonowania, okazały się tymi najlepiej prosperującymi na rynku oraz gwarantowały satysfakcjonującą sprzedaż wybranych przez Ciebie produktów, a także usług. Zwróć uwagę na to, czy wybrana przez Was strategia rozwoju firmy określa wszystkie poniższe aspekty i czy są one właściwie dopasowane do Waszych planów, możliwości, jak również zasobów.
  • czas to pieniądz – skupienie się na tym, aby nie marnować czasu na zbędne prace, które nie gwarantują oczekiwanych rezultatów. Strategia firmy, jednocześnie bazująca na strategii rozwoju, ma tak korzystać z wszelkich dostępnych zasobów biznesu i branży, w której się porusza, że podejmuje wyłącznie działania zmierzające do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. Miejsca na pytania „od czego zacząć?” są właściwe tylko w momencie formowania strategii rozwoju. Dopilnuj, by na etapie realizacji konkretnej strategii rozwoju Twojej firmy, na przykład w trakcie rozwoju produktu, a więc wdrażania go do sprzedaży, nie podejmować decyzji, które okazałyby się niekorzystne z punktu widzenia intensyfikacji sprzedaży czy rozwoju konkretnej usługi.
  • ramy czasowe – strategia rozwoju przedsiębiorstwa określa nie tylko metody zmierzające do poszerzania zasobów, ale także spójność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, która powinna być ujęta w sprecyzowane ramy czasowe. Wprowadzenie zmian w podejmowanej strategii zwykle przebiega w długim okresie i nie może być podejmowane chaotycznie, bez przemyśleń i skonkretyzowanego działania.

Mierz siły i możliwości na zamiary

Przygotowując strategię rozwoju firmy, która będzie miała realne szanse na to, by przyczyniać się do prężnego rozwoju sprzedaży proponowanych przez Ciebie produktów, skup się na tym, aby nie planować niczego na wyrost. Jeżeli z góry zakładasz, że stojące przed Wami, jako zespołem, działania są niemożliwe do spełnienia, natenczas zniż poprzeczkę. I w drugą stronę – jeśli poczujesz, że możecie więcej jako drużyna – niech ta poprzeczka będzie sukcesywnie podnoszona na tyle, abyście się wzajemnie motywowali i doceniali. Zapisując strategię rozwoju firmy, zaakcentuj następujące aspekty:
  • cele strategiczne – najważniejszy jest jeden główny cel, do którego konsekwentnie będzie dążył cały zespół, a ponadto istotną kwestię stanowi wyznaczenie pobocznych, mniejszych celów strategicznych, prowadzących do osiągnięcia celu wyższego. O tyle, o ile cel główny strategii rozwoju firmy powinien być jasno określony, precyzyjnie przedstawiony oraz niemożliwy do zmiany, to cele poboczne mogą być, a nawet w dłuższej perspektywie działania zaleca się, by były nieco modyfikowane w zależności od potrzeb sytuacyjnych oraz strategicznych, ponieważ tylko elastyczne, jak również dynamiczne podejście do tematów pośrednich przez pracowników będzie gwarantowało produktywną realizację celu głównego. W perspektywie podejmowania współpracy pomiędzy członkami poszczególnych zespołów, korzystnym okazuje się być zespołowe korzystanie z programów partnerskich, zespalających kolektywne oddziaływania, przedsiębrane na rzecz wspólnych kroków zmierzających do realizacji celu głównego poprzez osiąganie celów pobocznych.
  • realne możliwości – nie planujemy działania, które z góry może być skazane na porażkę, jeśli zakładamy, że plan działania rozwoju firmy nie ma szansy bytu, to na starcie eliminujemy potencjalne ryzyka i stawiamy na zracjonalizowany rozwój przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że nasze zamiary, to nie wszystko! Żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty, musimy mieć na uwadze fakt, że żadna strategia firmy nie zadziała właściwie, jeśli stwierdzimy, że określa ona metody funkcjonowania, jakich nasze przedsiębiorstwo nie jest w żaden sposób w stanie spełnić.
  • pomysły niezbędne do realizacji celów strategicznych – aby przewaga strategiczna naszej firmy była realna i rzeczywiście wychodziła ponad dokonania konkurencji, a prowadzony przez nas marketing jawił się jako odpowiednio prosperująca inwestycja, należy osiągnąć porozumienie pomiędzy wszystkimi członkami naszego przedsiębiorstwa. Powinni oni mieć szansę działać tak, aby mogli i chcieli proponować oraz wdrażać innowacyjne pomysły dotyczące nie tylko wprowadzenia nowych produktów, ale także modyfikowali wspólnie bieżącą strategię w zależności od potrzeb rynku oraz usługi, która jest na dany moment najbardziej pożądana.
  • „widełki finansowe” – strategia marketingowa zakłada nie tylko odpowiadanie na potrzeby klientów, czy wprowadzanie nowych produktów, ale też opracowanie tzw. „widełek finansowych”, jakie zarząd Twojej firmy powinien przeznaczyć na realizację nowych inwestycji.
  • wnioski – wszelkie strategie, dążące do rozwoju rynku, mogą być przedstawiane jako „burza mózgów”. Opracowanie dokumentu, na którym będzie bazowała ogólna strategia firmy, stawiająca między innymi na doskonalenie rozwoju produktu, angażuje całe przedsiębiorstwo do podejmowania rozmów oraz skonkretyzowanych działań, jakie zespół ma podjąć i wspólnie osiągnąć wyznaczone cele.
  • regularna kontrola efektów – żeby rozwijać swój biznes, jednocześnie pozyskując nowych klientów, nie możemy wyłącznie zakładać pewnych planów i mówić o nich, ale powinniśmy je równocześnie obserwować. Co należy zrobić? Strategia firmy musi opierać się na sukcesywnym monitorowaniu i raportowaniu działania podejmowanego przez wszystkich członków zespołu. W powyżej opisany sposób działają firmy na całym świecie, nie dopuszczając do tego, by ich przedsiębiorstwa „gubiły się” wśród potrzeb rynku.

Strategia rozwoju firmy zakładająca przewagę konkurencyjną – korzyści

Prężny rozwój przedsiębiorstwa ma szansę przebiegać prawidłowo wówczas, gdy przed każdym pracownikiem stoją jasno sprecyzowane zadania, a ich zakres nie wykracza poza kompetencje oraz możliwości osób stojących na danym stanowisku. Zbyt duża presja wywarta na pracowniku może przynosić odwrotne do zamierzonych efekty, zaś zadania oscylujące poniżej kompetencji także mogą zniechęcać, oddalając od realizacji zaplanowanych działań w pełni możliwości pracownika. Jeżeli strategia rozwoju firmy jest przygotowana odpowiednio, wówczas uwzględnia wszystkich zatrudnionych oraz ich umiejętności, a także pracę dostosowaną do możliwości danej osoby. Tak sformułowana strategia gwarantuje satysfakcję podejmujących zadania, co przekłada się na efektywniejszą pracę firmy i uzyskiwanie przez nią lepszych wyników. Ponadto kompleksowo opracowany plan działania pełen innowacyjnych rozwiązań, zakłada swobodę w realizacji celów strategicznych wyłącznie na poziomie przydzielania przyszłych zadań. Dlaczego tak jest? Otóż im mniej chaosu, zamieszania i bezwiednego działania w trakcie faktycznej pracy, tym więcej korzyści przyniesie obrany przez Ciebie marketing. Strategia rozwoju firmy zakłada konkretne działania, zmniejszające ilość niewykorzystanego czasu, tym samym minimalizując ryzyko podjęcia bezproduktywnych działań. Tym firmom, które szczycą się posiadaniem zindywidualizowanych strategii, łatwiej jest odnaleźć swoją niezłomną pozycję na rynku, a także w późniejszym czasie ją utrzymać. Sprzedając różnorodne produkty, musimy liczyć się z tym, że próba utrzymania się na rynku na jednakowym poziomie przy zachowaniu przewagi konkurencyjnej, nie należy do najprostszych przedsięwzięć. Dodatkowo należy mieć na względzie, że tworząc właściwą strategię rozwoju przedsiębiorstwa, opartą na strategii penetracji rynku, jesteśmy w stanie przewidzieć, a co się z tym wiąże, także uniknąć wystąpienia najróżniejszych problemów biznesowych. Reasumując – stworzenie właściwej strategii rozwoju firmy można zdefiniować jako niosące niemalże same superlatywy.