Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Strategia cenowa - do czego służy i jak ją opracować?

18 marca, 2024

Niezależnie od tego czy prowadzisz startup, małą firmę czy globalną korporację, właściwe określenie cen produktów lub usług może mieć znaczący wpływ na osiągane wyniki finansowe i pozycję rynkową.

Nie ma uniwersalnego przepisu na doskonałą strategię cenową, ale zrozumienie kluczowych zasad i technik może pomóc w opracowaniu planu, który efektywnie odpowie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Dlatego też w tym artykule przyjrzymy się bliżej roli strategii cenowej w biznesie, jej podstawowym celom oraz podpowiemy jak krok po kroku ją opracować, aby osiągnąć konkurencyjną przewagę i zwiększyć rentowność działalności.

Czym jest strategia cenowa?

Strategia cenowa to kompleksowy plan określający sposób ustalania cen produktów lub usług w ramach działalności przedsiębiorstwa. Jest to strategiczne podejście, które uwzględnia różnorodne czynniki, takie jak koszty produkcji, zapotrzebowanie rynkowe, analiza konkurencji, wartość dla klienta oraz cele biznesowe.

Cele strategii cenowej

Cele strategii cenowej obejmują szereg aspektów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. Oto kilka głównych celów strategii cenowej:
 • Osiągnięcie zysku - jednym z głównych celów jest generowanie odpowiedniego poziomu zysków dla przedsiębiorstwa. Poprzez właściwe ustalanie cen, firma dąży do maksymalizacji przychodów przy minimalizacji kosztów, co przekłada się na osiąganie zysków.
 • Zdobywanie udziału w rynku - poprzez strategiczne kształtowanie cen, przedsiębiorstwo może dążyć do zwiększenia swojego udziału w rynku. Przyciągając klientów atrakcyjnymi cenami lub ofertami, firma może pozyskać nowych odbiorców i zyskać większy udział w branży.
 • Utrzymywanie konkurencyjności - strategia cenowa może być wykorzystywana do utrzymania lub zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Poprzez dostosowanie cen do poziomu konkurencji lub oferowanie lepszych warunków cenowych, przedsiębiorstwo może przyciągnąć klientów od konkurentów.
 • Budowanie wizerunku marki - ceny mogą być używane jako narzędzie do budowania wizerunku marki. Firma może stosować strategię cenową, która pozwala klientom kojarzyć jej produkty lub usługi z wysoką jakością, ekskluzywnością lub innymi pożądanymi cechami.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu - w zależności od fazy cyklu życia produktu, cele strategii cenowej mogą się różnić. Na przykład, w fazie wprowadzenia nowego produktu na rynek firma może stosować niższe ceny w celu przyciągnięcia klientów, podczas gdy w fazie dojrzałości produktu może dążyć do utrzymania stabilnych cen.
 • Zaspokojenie potrzeb klientów - ostatecznie celem strategii cenowej jest zaspokojenie potrzeb klientów. Poprzez odpowiednie dostosowanie cen do wartości oferowanej klientom, firma może zachęcić ich do zakupu i budować lojalność wobec marki.
W praktyce, strategia cenowa może być elastyczna i dostosowywana w zależności od zmieniających się warunków rynkowych, konkurencji i celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Korzyści dla firmy wynikające ze strategii cenowej

Strategia cenowa firmy może przynieść szereg korzyści, które wpływają na jej działalność i wyniki finansowe. Oto kilka głównych atutów:
 • Zwiększenie przychodów - odpowiednio zaplanowana strategia cenowa może przyczynić się do zwiększenia przychodów firmy poprzez przyciąganie nowych klientów, zwiększanie częstotliwości zakupów oraz podnoszenie wartości koszyka zakupowego.
 • Poprawa rentowności - skuteczna strategia cenowa może pomóc w osiągnięciu lepszej rentowności poprzez optymalizację marż, kontrolę kosztów i efektywne zarządzanie cenami.
 • Zwiększenie konkurencyjności - poprzez stosowanie konkurencyjnych cen lub oferowanie dodatkowych wartości w stosunku do konkurentów, firma może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Zwiększenie lojalności klientów - stabilne i konkurencyjne ceny mogą budować zaufanie klientów i zachęcać ich do powtarzanych zakupów oraz lojalności wobec marki.
 • Optymalizacja zasobów - poprzez zastosowanie różnych strategii cenowych w zależności od produktu, rynku czy fazy cyklu życia produktu, firma może optymalizować wykorzystanie swoich zasobów i osiągać lepsze wyniki.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem - elastyczna strategia cenowa może pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z wahaniem popytu, zmianami kosztów czy konkurencją na rynku.
 • Zwiększenie efektywności marketingowej - odpowiednio dostosowana cena może być skutecznym narzędziem marketingowym, przyciągając uwagę klientów i zwiększając skuteczność kampanii reklamowych.

Przykłady strategii cenowych

Istnieje kilka różnych rodzajów strategii cenowych, z których każda ma swoje cechy charakterystyczne i zastosowania w zależności od kontekstu biznesowego. Oto kilka głównych rodzajów strategii cenowych:

Strategia zbierania śmietanki

Ta strategia polega na stosowaniu zawyżonych cen na początku wprowadzania nowego produktu na rynek. Jest stosowana głównie w przypadku produktów o unikatowych cechach lub nowych technologiach, gdzie pierwotnie zapewniony jest wysoki poziom wartości dla klientów. Następnie, w miarę jak konkurencja wzrasta lub rozwijają się produkty zamienników, cena może być stopniowo obniżana.

Strategia penetracji rynku

W strategii penetracji firma opiera się na stosowaniu niskich cen dla swoich produktów, aby szybko zdobyć udział w rynku i przyciągnąć nowych klientów. Jest to często stosowane w przypadku masowych produktów, gdzie firma dąży do zdominowania rynku poprzez konkurencyjne ceny. Po osiągnięciu pewnego udziału w rynku ceny mogą być stopniowo podnoszone.

Strategia prewencyjnego kształtowania cen

Ta agresywna strategia polega na ustalaniu bardzo niskich cen w celu zahamowania lub wyeliminowania konkurencji. Firma wykorzystuje tę taktykę, aby zdobyć kontrolę nad rynkiem lub zmusić konkurentów do wycofania się z branży. Prawo często reguluje ten rodzaj praktyk, ponieważ może to prowadzić do monopolistycznych sytuacji.

Strategia ekspansywnego kształtowania cen

Ta metoda polega na ustaleniu zaniżonych cen w celu tworzenia masowego rynku. Metoda ta sprawdza się wyłącznie w sytuacji, w której cenowa elastyczność popytu utrzymuje się na wysokim poziomie.

Strategia eliminacji potencjalnych konkurentów

Strategia eliminacji konkurentów ma na celu wyeliminowanie konkurentów poprzez ustalanie bardzo niskich cen, które sprawiają, że konkurenci nie są w stanie konkurować. Po wyeliminowaniu konkurencji firma może podnieść ceny lub uzyskać dominującą pozycję na rynku.

Strategia naśladownictwa

Polega na ustaleniu cen na podstawie cen konkurentów. Firma, stosując tę strategię, śledzi ceny konkurentów, zwykle oferując podobne lub identyczne ceny dla swoich produktów lub usług. Głównym celem tej strategii jest utrzymanie konkurencyjności na rynku poprzez dostosowanie się do cen oferowanych przez konkurencję, zamiast próby wyznaczania własnych, unikalnych. Strategia naśladownictwa może być stosowana zarówno w przypadku obniżania, jak i podnoszenia cen, w zależności od działań konkurencji. Tę metodę można również określić jako strategia cen neutralnych.

Strategia cen wysokich

Polega na ustalaniu wysokich cen, które odzwierciedlają wysoką wartość i jakość produktu. Ta strategia jest stosowana w przypadku luksusowych produktów lub tych, które oferują unikalne cechy, które są cenione przez klientów.

Strategia cen niskich

W strategii cen niskich firma oferuje produkty po konkurencyjnych cenach, często konkurując na podstawie cen z innymi firmami. Głównym celem jest przyciągnięcie klientów poszukujących okazji cenowych.

Strategia cen jednakowych

W tej strategii firma stosuje jednakowe ceny dla swoich produktów na wszystkich rynkach lub dla wszystkich klientów. Jest to najczęściej stosowane w przypadku produktów, które mają stałe koszty produkcji i dystrybucji.

Strategia cen zróżnicowanych

Ta strategia polega na ustalaniu różnych cen dla różnych segmentów rynku, grup klientów lub lokalizacji geograficznych. Firma może stosować różne ceny w zależności od poziomu popytu, elastyczności cenowej klientów lub ich zdolności do płacenia.

Jak zaplanować strategię cenową krok po kroku?

Zaplanowanie strategii cenowej wymaga przemyślanego podejścia i uwzględnienia wielu czynników. Oto wskazówki krok po kroku, jak możesz to zrobić:
 1. Zbieranie informacji - zbierz wszystkie istotne dane dotyczące rynku, konkurencji, klientów i kosztów związanych z produkcją i dystrybucją produktu lub usługi. Analiza danych pomoże zrozumieć otoczenie biznesowe i podjąć bardziej świadome decyzje dotyczące cen.
 2. Określenie celów - zdefiniuj klarownie cele, jakie chcesz osiągnąć poprzez strategię cenową. Czy celem jest maksymalizacja zysków, zwiększenie udziału w rynku, budowanie marki, a może inny efekt?
 3. Zrozumienie wartości dla klienta - zidentyfikuj, jakie wartości oferuje Twój produkt lub usługa dla klientów i jakie są ich preferencje cenowe. Zrozumienie, za co są gotowi płacić klienci, pomoże w odpowiednim ustaleniu cen.
 4. Analiza konkurencji - przeanalizuj strategie cenowe konkurencji, aby zrozumieć, jakie są ich ceny, jakie wartości oferują i jakie są ich mocne i słabe strony. To pozwoli uniknąć ryzyka niewłaściwego ustalenia cen w porównaniu z konkurentami.
 5. Wybór strategii cenowej - na podstawie zebranych informacji i określonych celów wybierz odpowiednią strategię cenową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz wybrać spośród różnych strategii, o których pisaliśmy powyżej.
 6. Ustalenie cen bazowych - określ bazowe ceny swoich produktów lub usług, uwzględniając koszty produkcji, marżę zysku, zapotrzebowanie rynkowe i inne czynniki.
 7. Dostosowanie cen - dostosuj ceny, jeśli to konieczne, w oparciu o specyficzne warunki rynkowe, sezonowość, zmieniające się koszty czy inne czynniki wpływające na popyt i podaż.
 8. Monitorowanie sytuacji - regularnie monitoruj wyniki swojej strategii cenowej i reaguj na zmieniające się warunki rynkowe oraz zachowania klientów. W razie potrzeby dostosuj ceny, aby nadal osiągać zamierzone cele biznesowe.
Zaplanowanie strategii cenowej to proces ciągły, który wymaga elastyczności i gotowości do reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym. Poprzez systematyczne monitorowanie i dostosowywanie strategii, możesz osiągnąć lepsze wyniki finansowe i konkurencyjną pozycję na rynku.