POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOYALTY CLUB

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOYALTY CLUB § 1 Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsza Polityka prywatności przekazuje informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Administratora w związku z organizacją Programu Loyalty Club na warunkach opisanych w Regulaminie Programu Loyalty Club. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie znajduje Regulamin Programu Loyalty Club. Powyższe dotyczy, w szczególności, Definicji zawartych w § 2 Regulaminu. 
 3. Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w związku z organizacją Programu Loyalty Club jest QRtag Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595589, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, kapitał zakładowy wysokości 60.700 złotych, adres e-mail: office@qrtag.pl. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny na adresy wskazane powyżej. 
§ 2 Dane osobowe Klienta.
 1. Administrator pozostaje administratorem danych osobowych Klienta oraz reprezentanta Klienta wskazanych w Formularzu rejestracyjnym oraz Panelu administracyjnym. 
 2. Klient wskazuje następujące dane:
  1. dane rejestracyjne Klienta (pełna nazwa, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, REGON),
  2. dane reprezentanta Klienta (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail),
  3. adres e-mail stanowiący Login w Panelu administracyjnym. 
 3. Ponadto, w Panelu administracyjnym zawarte są również m.in. informacje dotyczące:
  1. faktur i płatności Klienta,
  2. lokalizacji Lokali objętych Programem lojalnościowym,
  3. social mediów Klienta.
 4. Podanie danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu administracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy z Administratorem dotyczącej uczestnictwa w Programie Loyalty Club.
 5. Dane osobowe Klienta oraz reprezentanta Klienta są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy z Klientem, w tym w szczególności do wystawiania faktur na rzecz Klienta oraz bieżącego kontaktu z Klientem,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych Programu Loyalty Club oraz wskazywanie danych Klientów w portfolio Administratora. 
 6. Odbiorcami danych osobowych Klienta oraz reprezentanta Klienta będą: 
  1. Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5 Irlandia
  2. Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
  3. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
  4. home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
  5. nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
  6. OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  7. Krajowy Integrator Płatności S.A. (operator tpay) ul. Święty Marcin 73, 61-808 Poznań
 7. Ponadto, odbiorcami danych osobowych Klienta oraz reprezentanta Klienta mogą być również inne podmioty powiązane z Administratorem lub podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, marketingowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze i archiwizacyjne .
 8. Dane osobowe Klienta oraz reprezentanta Klienta będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do wykonywania Umowy i  przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. 
 9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 3 Dane osobowe Użytkowników.
 1. Administrator wraz z Klientem pozostają współadministratorami danych osobowych Użytkowników, wskazanych w Aplikacji Loyalty Club oraz na Platformie Loyalty Club, w tym w Panelu administracyjnym.
 2. Współadministratorzy ustalają, iż celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników wskazanych w Aplikacji Loyalty Club oraz na Platformie Loyalty Club, w tym w Panelu administracyjnym, jest realizacja wobec Użytkowników Programu Loyalty Club i Programu lojalnościowego oraz innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratorów.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zostały opisane w Polityce Prywatności Aplikacji stanowiącej Załącznik do niniejszej Polityki prywatności Programu Loyalty Club.
 4. Polityka Prywatności Aplikacji jest udostępniana Użytkownikom przez Administratora w związku z pobraniem przez Użytkowników Aplikacji Loyalty Club ze sklepu internetowego Google Play lub AppStore. 
 5. Podczas rejestracji w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Aplikacji oraz na przesyłanie mu sprofilowanych informacji marketingowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz RODO. Powyższe dotyczy przesyłania Użytkownikowi przez Administratora i Klienta informacji handlowych i marketingowych w samej Aplikacji, za pośrednictwem wskazanego w Aplikacji adresu e-mail oraz za pomocą powiadomień push.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Klienta w związku z jego udziałem w Programie lojalnościowym mogą być określone przez Klienta samodzielnie. Klient jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zbieranych w Programie lojalnościowym oraz za uzyskiwanie od Użytkowników niezbędnych zgód związanych z przesyłaniem im informacji handlowych i marketingowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta wobec Użytkowników związane z ochroną ich danych osobowych, w tym za realizację przez Klienta wobec Użytkowników postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 4 Cookies.
 1. Platforma Loyalty Club nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (personelu) Klienta korzystającego z Platformy Loyalty Club i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy Loyalty Club. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy Loyalty Club pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. W ramach Platformy Loyalty Club stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań plików cookie przez Platformę Loyalty Club:
  1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
  2. raportowanie źródeł ruchu,
  3. badanie skuteczności działań promocyjnych,
  4. reklamy Google,
  5. analityka z wykorzystaniem Google Analytics,
  6. popularyzacja i marketing Platformy Loyalty Club oraz usług Administratora. 
(ZAŁĄCZNIK) POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI § 1 Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsza Polityka prywatności przekazuje informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 2. Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 3. Polityka Prywatności Aplikacji jest udostępniana Użytkownikom przez Administratora w związku z pobraniem przez Użytkowników Aplikacji Loyalty Club ze sklepu internetowego Google Play lub AppStore. 
 4. Podczas rejestracji w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Aplikacji oraz na przesyłanie mu sprofilowanych informacji marketingowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz RODO. Powyższe dotyczy przesyłania Użytkownikowi przez Administratora i Partnera handlowego informacji handlowych i marketingowych w samej Aplikacji, za pośrednictwem wskazanego w Aplikacji adresu e-mail oraz za pomocą powiadomień push. 
§ 2 Administrator.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest QRtag Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595589, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, kapitał zakładowy wysokości 60.700 złotych, adres e-mail: office@qrtag.pl. 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny na adresy wskazane powyżej. 
 3. Współadministratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest również podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie odrębnej umowy dotyczącej stworzenia Aplikacji (zwany dalej: „Partnerem handlowym”), który realizuje za pośrednictwem Aplikacji swój program lojalnościowy wobec Użytkowników (zwany dalej: „Programem lojalnościowym”). Dane Partnera handlowego są zawarte w Aplikacji. 
 4. Informacje związane z realizacją Programu lojalnościowego oraz z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Partnera handlowego mogą być określone niezależnie od niniejszej Polityki prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera handlowego wobec Użytkowników związane z ochroną ich danych osobowych, za uzyskiwanie przez Partnera handlowego od Użytkowników niezbędnych zgód związanych z przesyłaniem im informacji handlowych i marketingowych oraz za realizację przez Partnera handlowego wobec Użytkowników postanowień RODO i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 3 Kategorie danych.
 1. Administrator i Partner handlowy przetwarzają następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników:
  1. dane służące do założenia konta Użytkownika i logowania: data i godzina rejestracji Użytkownika, data i godzina ostatniego logowania, imię i nazwisko, Facebook ID, Apple ID, adres e-mail, token (rejestracyjny i token do przywracania hasła), hasło;
  2. firebase Key, UUID, Ad ID, data rejestracji Użytkownika w systemie, typ systemu operacyjnego, rodzaj (wersja i nazwa handlowa) Aplikacji;
  3. liczba punktów na koncie w Programie lojalnościowym, stały rabat klienta, kod EAN (kod karty Użytkownika - rodzaj wewnętrznego ID służącego do identyfikacji Użytkownika przez obsługę Partnera handlowego), pełna historia operacji wpływających na stan konta (zakupy, użycia kodów rabatowych);
  4. ilość zebranych punktów / ilość wykorzystanych kuponów w Programie lojalnościowym oraz data i godzina zeskanowania / zebrania / wykorzystania;
  5. korzyści handlowe (zniżki, promocje, rabaty itp.), z których skorzystał Użytkownik oraz data, godzina, lokalizacja i dane Partnera handlowego, u którego skorzystano z korzyści;
  6. tagi (zbierane w postaci ankiety informacje o preferencjach konsumenckich Użytkownika, które służą do przesyłania informacji marketingowych i innych);
  7. historia przypadków okazania (zeskanowania) u Partnera handlowego kodu Użytkownika zawartego w Aplikacji w celu uzyskiwania punktów w Programie lojalnościowym;
  8. historia zakupów Użytkownika (włącznie z informacją z paragonów) zaciągana z systemów Partnera handlowego w celu wyliczenia stanu zerowego konta Użytkownika w Programie lojalnościowym;
  9. wykorzystane rabaty (w Aplikacji przechowywane są kupony rabatowe, a następnie, w przypadku ich okazania u Partnera handlowego, system rejestruje datę i godzinę wykorzystania rabatu oraz ID pracownika Partnera handlowego skanującego kupon rabatowy);
  10. dane lokalizacyjne Użytkownika;
  11. inne dane osobowe wskazane lub wygenerowane przez Użytkownika, określone podczas korzystania z Aplikacji.
§ 4 Cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator i Partner handlowy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i obsługi Programu lojalnościowego, w tym w celu profilowania Użytkowników i dostarczania im najlepszych okazji i usług dopasowanych do ich preferencji i zainteresowań, a także do informowania ich o nowych funkcjonalnościach Aplikacji i usługach Administratora oraz Partnera handlowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu realizowania innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów z nim powiązanych, w tym Partnera handlowego.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczeństwo przetwarzania danych. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres korzystania z Aplikacji lub przez czas niezbędny do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Partnera handlowego, w tym do wykonania umowy Administratora z Partnerem handlowym i przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do realizacji innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowią:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności w toku rejestracji Aplikacji,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora rozumie się kierowanie wobec Użytkowników informacji handlowych i marketingowych (w tym profilowanie) lub innych mających znaczenie dla Administratora lub podmiotów z nim powiązanych, w tym Partnera handlowego.
 2. Generowanie i przesyłanie Administratorowi i Partnerowi handlowemu danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Aplikacji i brania udziału w Programie lojalnościowym.
 3. Dane osobowe Użytkownika są uzyskiwane bezpośrednio od Użytkownika. 
§ 6 Odbiorcy danych.
 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą, w szczególności: 
  1. Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5 Irlandia
  2. Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
  3. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
  4. home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
  5. nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
  6. OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  7. Krajowy Integrator Płatności S.A. (operator tpay) ul. Święty Marcin 73, 61-808 Poznań
 2. Ponadto, odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również inne podmioty powiązane z Administratorem lub podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, marketingowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze i archiwizacyjne .
§ 7 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Ponadto, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.